REGULAMIN , RODO

         PRZERWA  URLOPOWA DO KOŃCA 08/2022

                 

     

                     

                       

                    

    

                               

                                 

 

1.

Sklep jest własnością firmy "MARIA" ul. Korczaka 10, 61-408 Poznań 
      NIP: 783-002-02-25 
      REGON: 632085990
      NR KONTA: 35 1020 4027 0000 1202 0036 4810.

 

 

2.

Zakupy w sklepie dokonywane są w następujący sposób:

a.

złożenie zamówienia poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zakupów i wysłanie go.

b.

w przypadku niespełnienia wyżej podanego punktu zakupy uznaje się za niedokonane.

jeśli zamówiony towar nie mieści się w naszej rozmiarówce ,wówczas do każdej sztuki doliczamy ok. 10,00.

 

3.

Zamówiony towar zostaje wysłany do zamawiającego na jego  koszt  najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia

wraz z fakturą lub paragonem

4.

Klient jest informowany o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją zamówienia np. z powodu braku towaru.

5.

Towar zostaje wysłany w zależności od wyboru klienta: za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że zamawiający wskaże inaczej (dodatkowe koszty dostawy ponosi zamawiający).

6.

Przy zamówieniu przekraczającym wartość 300 zł koszty dostarczenia  pokrywa sklep.

7.

Zamawiający płaci za towar przy jego odbiorze, bezpośrednio doręczycielowi , chyba że płatność została wcześniej dokonana przelewem.

8.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów (z dnia 2.03.2002 r.) klient ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki( nie dotyczy to bielizny osobistej ze względów higienicznych). Warunkiem jest zwrot towaru  i opakowania jednostkowego bez jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak użytkowania wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura). Pieniądze zostają zwracane tylko i wyłącznie przelewem na konto . Koszty dostawy oraz odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

9.

W przypadku wadliwych towarów gwarantujemy ich wymianę na towar nieuszkodzony, pod warunkiem zgłoszenia wad w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jednocześnie informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Do paczki należy dołączyć dowód zakupu.

10.

Nieuzasadnione reklamacje, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą brane pod uwagę. Wszelkie koszty związane z tego typu przypadkami pokrywa zamawiający.

11.

Wszystkie ceny towarów są cenami zawierającymi podatek VAT.

12.

W przypadku zamówień na firmę, wymagany jest NIP. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku, faktura VAT nie musi zawierać podpisu odbiorcy faktury. Od 1-ego maja 2004 nie ma obowiązku wysyłania upoważnienia do wystawiania faktury bez podpisu.

13.

Warunki dostawy określone w regulaminie dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, zamówienia będą prowadzone indywidualnie.

14.

Sklep zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 29.08.2007 r., po wyrażeniu przez nich zgody.

RODO

1.Administratorem danych osobowych jest FIRMA "MARIA" przetwarzająca dane osobowe osób, które  dokonują zakupu w naszym sklepie , a tym samym przekazały nam swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne ,  a zarazem konieczne do dokonania tranzakcji zakupu. Firma "MARIA" nie uzyskuje danych osobowych z innych źródeł, niż dobrowolne zgłoszenie osób zainteresowanych dokonaniem zakupu.

2. Adres do firmy celem przesłania korespondencji: FIRMA "MARIA" 61-408 POZNAŃ , KORCZAKA 10, adres e-mailowy : gorsety@gorsety.com.pl

3.Firma przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia sprzedaży wyrobów protetycznych i bielizny osobistej.

4. Firma nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom krajowym , zagranicznym , ani osobom prywatnym.

5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda zainteresowanej osoby kupnem naszych wyrobów wyrażona na formularzu zakupu.

6. Dane osobowe przetwarzane są tak długo , jak jest to niezbędne do dokonania zakupu i sprzedaży.

7. Firma przetwarza następujące dane: imię , nazwisko , adres zamieszkania i do korespondencji, adres e-milowy, numer telefonu.

8. Każda osoba , której dane osobowe przetwarza Firma "MARIA" ma prawo do : dostępu do swoich danych osobowych , sprostowania danych , usunięcia tychże danych, na pisemną prośbę zainteresowanych.

9. Jeśli osoba zainteresowana uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa, prosimy nas o tym powiadomić. Postaramy się rzetelnie zareagować na Państwa uwagi i sugestie. Każdej osobie , której dane osobowe przetwarzamy przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) lub organ utworzony na jego miejsce.

10. Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, a Firma dokłada wszelkich starań , aby poziom zabezpieczeń wzrastał adekwatnie do ewentualnych zagrożeń. Dane przetwarzane są w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeńswa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa , testami zmian systemów informatycznych, wykrywanie nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.